فرم نظر سنجی ارائه خدمات و رسیدگی به شکایات
1.در دسترس بودن پرسنل فنی در مواقع لزوم

عالی
خوب
متوسط
بد

2.کیفیت محصولات و خدمات ارئه شده

عالی
خوب
متوسط
بد

3.مدت زمان ارائه خدمات فروش و پس از فروش

عالی
خوب
متوسط
بد

4.نحوه برخورد با مشتریان

عالی
خوب
متوسط
بد

5.ارزیابی از هزینه مربوط به تحویل محصول

عالی
خوب
متوسط
بد

6.تحویل به موقع محصول طبق توافق انجام شده

عالی
خوب
متوسط
بد

7.نحوه اطلاع رسانی شرکت

عالی
خوب
متوسط
بد

8.ارزیابی شما از دانش فنی پرسنل

عالی
خوب
متوسط
بد


توضیحات

تمامی حقوق این وب سایت نزد شرکت دی تل محفوظ می باشد